KAMNIK - MEŠČANSKA KORPORACIJA, uredba užitnih in gospodarskih pravic (RU 250/13)

Elementi identifikacije

Signatura PE: SI AS 56/683
Signatura PE AP: SI AS 56/683
Naslov PE: KAMNIK - MEŠČANSKA KORPORACIJA, uredba užitnih in gospodarskih pravic (RU 250/13)
Čas nastanka PE: 1908 - 1940
Nivo popisa: Združeni dokumenti

Elementi vsebine in ureditve

Čas nastanka 1908 - 1940 Nivo popisa: Združeni dokumenti Elementi vsebine in ureditve Vsebina PE: E.r. 1327: uredba užitnih in gospodarskih pravic 22.3.1913 (318); uvedba uredbenega postopka glede vseh korporacijskih zemljišč 7.5.1913 (564); dopis Kamniške meščanske korporacije 5.6.1913 (596); pritožba Johana Pollaka proti razsodbi komisije za agrarne operacije 22.7.1913 (742); referat komisarja za agrarne operacije 18.8.1913 (833); razsodba ministrske komisije za agrarne operacije 15.12.1913 (1177); izdaja kompetenčnega razglasa 20.2.1914 (182); izdaja kompetenčnega razglasa 28.6.1914 (719); pritožba dr.Franca Vidica in Marije Vidic proti Kamniški meščanski korporaciji 14.7.1914 (810); sklep okrajnega sodišča v Kamniku z dne 12.8.1914 14.8.1914 (930); dodatek k pritožbi zakoncev Vidic proti Kamniški meščanski korporaciji 26.8.1914 (968); referat komisarja za agrarne operacije 20.9.1914 (1026); spomenica mestne občine Kamnik ter pritožbe proti začasni uredbi gospodarskih pravic 21.10.1921 (543); pritožba Kamniške mestne občine proti statutu 12.11.1922 (481); priziv Antona Lapa in tovarišev proti razsodbi komisarja za agrarne operacije 2.4.1924 (142); priziv Antona Lapa in tovarišev proti razsodbi komisarja za agrarne operacije 2.4.1924 (531 in 212); prošnja Kamniške meščanske korporacije za intervencijo 27.12.1926; kompetenčni konflikt med Sreskim načelstvom v Kamniku in komisarjem za agrarne operacije 8.6.1927; pritožba Kamniške meščanske korporacije proti odloku Sreskega načelstva v Kamniku 14.6.1928; pritožbe dr.Franca Vidica, dr.Konrada Janežiča in Alojza Ponikvarja proti upravnemu statutu in volilnemu redu 7.5.1930; pritožba občine Kamnik proti registru deležnih pravic 19.9.1934 (667); pritožba občine Kamnik proti načrtu o uredbi užitkov in uprave glede zemljišča "Kamniška meščanska korporacija" I del 20.3.1937 (214); izvedba potrjenega delitvenega načrta v zemljiški knjigi 14.7.1937; dovoljenje za ločitev deležnih pravic, ki sta združeni s parcelama št.51 in 365/1 k.o. Kamnik 13.9.1940 (686). 683 KAMNIK - MEŠČANSKA KORPORACIJA, uredba užitnih in gospodarskih pravic (RU 250/13) Spisi o uredbi užitnih in gospodarskih pravic od 1 - 250 (manjkajo spisi št.1/117, 121, 1/127, 129, 1/134, 156, 1/175, 224, 1/248, 4/248 in 5/248). 683 KAMNIK - MEŠČANSKA KORPORACIJA, uredba užitnih in gospodarskih pravic (RU 250/13) Spisi o uredbi užitnih in gospodarskih pravic od 251 - 420 (manjkajo spisi št.1/271 in 376 a). Pripomočki: zemljiški izpisek vložek št. 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 21, 27, 30, 36, 40, 42, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 90, 98, 99, 102, 108, 119, 121, 130, 131, 134, 137, 139, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 174, 180, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 196, 199, 202, 205, 206, 208, 209, 212, 214, 216, 221, 226, 230, 233, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 248, 250, 251, 252, 255, 257, 258, 260, 269, 272, 274, 275, 277, 282, 283, 285, 286, 291, 301, 304, 305, 310, 318, 320, 381, 383, 386, 389, 395, 396, 397, 402, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 422, 428, 429, 431, 432, 433, 440, 442, 444, 445, 446, 447, 451, 452, 464, 466, 473, 474, 475, 477, 479, 490, 491, 496, 497, 498, 503, 504, 505, 508, 500, 511, 514, 515, 520, 532, 540, 542, 547, 555, 598, 599, 601, 602, 603, 754, 863, 611 k.o. Kamnik in 51 k.o. Črna (146 listov) 12.10.1908; zemljiški izpisek vložek št. 36, 59, 123, 417, 509, 514, 598 in 599 k.o. Kamnik (8 listov) 11.5.1916; zemljiški izpisek vložek št. 27, I 32, II 72, III 73, IV 686, V 804, 143, I 310, II 311, III 312, IV 313, V 316, VI 317 in VII 763 k.o. Kamnik (4 listi) 19.5.1916; zemljiški izpisek vložek št. 977 k.o. Kamnik 3.2.1919; zemljiški izpisek vložek št. 171 in 833 k.o. Županje njive 10.5.1932. Tehnični spis: računski zaključki Kamniške meščanske korporacije za leta 1912, 1913 in 1914 (3 zvezki); bilanca za leto 1929/30 (od 1.8.1929 - 31.7.1930); bilanca za leto 1930/31 (od 1.8.1930 - 31.7.1931); bilanca za leto 1931/32 (od 1.8.1931 - 31.7.1932); bilanca za leto 1932/33 (od 1.8.1932 - 31.7.1933). Drugi spisi: spisi deželnega odbora Vojvodine Kranjske o premoženju Kamniške meščanske korporacije od 1 - 51.

Udeleženci agrarne operacije:

Društvo Kamnik, Kamnik 2,
Olga Rebolj, Kamnik 3,
Vinko Možina, Kamnik 4,
Josip Breznik, Kamnik 5,
Ivana Cebulj, Kamnik 6,
Josip Tominc, Kamnik 7,
Antonija, Marica, Janko, Vladimir in Miroslav Exler, Kamnik 8,
Tomaž Bergant, Kamnik 9,
Rudolf Debevc, Kamnik 10,
Marija Cerar, Kamnik 12,
Anton Cerar, Kamnik 13,
Lucija Messner, Kamnik 14,
Franc Birk, Kamnik 15,
dr. Julij Polec, Kamnik 16 in 17,
Kajetan, Ana in Marija Pogačnik, Kamnik 18,
Marija, Franc, Marjeta in Marija Praschniker, Kamnik 19,
Marija Žargi, Kamnik 20,
Kamniška meščanska korporacija, Kamnik 21,
Frančiška Pogačar, Kamnik 22,
Vladimir Pintar, Kamnik 23,
Anton Jerin, Kamnik 27,
Viktorija Roš, Kamnik 28,
Frida in Alfred Dereani, Kamnik 29,
Karol Albreht, Kamnik 31,
Frančiška in Angela Kenda, Kamnik 32,
Stefanija Sadnikar, Kamnik 33,
Milka Božič, Kamnik 33,
Ana Novak, Kamnik 33,
Valentin Balantič, Kamnik 34,
Marija Stele, Kamnik 35,
Janko in Tilka Stele, Kamnik 36,
Ivan Petek, Kamnik 39,
Ivana Slatnar, Kamnik 40,
Ivan Podgoršek, Kamnik 41,
Ana Orel, Kamnik 42,
Miloš Kramar, Kamnik 43,
Ivan Grašek, Kamnik 44,
Cene Grčar, Kamnik 45 in 46,
Alojzij in Marija Bizjak, Kamnik 47,
Ivana Glavač, Kamnik 48,
Marija Pirnat, Kamnik 49,
Marija in Franc Cerar, Kamnik 51,
Alojzija Jerič, Kamnik 51,
Ivana Dobravec, Kamnik 52,
Franc Skrbinc, Kamnik 53,
Jožef Pavlič, Kamnik 54,
Marija Ažman, Kamnik 55,
Ivan Milohnoja, Kamnik 56,
Pavel Zupanc, Kamnik 58,
Franc Skofic, Kamnik 59,
Janez Golob, Kamnik 60,
Pavla Potočnik, Kamnik 61,
Mestna občina Kamnik, Kamnik 63 in 64,
Ana Skala, Kamnik 67 in 68,
Narodna čitalnica, Kamnik 69,
Marija Lenarčič, Kamnik 70,
Franc ml.Potočnik, Kamnik 71,
Terezija Zore (dediči), Kamnik 72,
Franc Ahčin, Kamnik 73,
Josip Polak, Kamnik 74,
Tomo Homar, Kamnik 75,
Leopold Matičič, Kamnik 76,
dr.Franc Vidic, Kamnik 77,
Edvard in Zofija Jevnikar, Kamnik 78,
Cecilija Abramov, Kamnik 79,
dr.Igor Vidic, Kamnik 80,
Marica Vidic, Kamnik 82,
Ivan Erjavšek, Kamnik 83,
Ivana Lavrič, Kamnik 84,
Ubožni zaklad mestne občine, Kamnik 85,
Ivana Albreht, Kamnik 86,
Avgust Volk, Kamnik 87,
Terezija Mejač, Kamnik 88,
Terezija Golob, Kamnik 89,
Uršula Košir, Kamnik 90,
Ivan Polak, Kamnik 91 in 92,
Karol Stare, Kamnik 93,
Pavel Kemperle, Šutina 2,
Ivan Repanšek, Šutina 3,
Barbara in Betka Adamič, Šutina 4,
Matilda Binter, Šutina 5,
Anica Karba, Šutina 6 in 7,
Maks Koželj, Šutina 9,
Jožef in Marija Ceh, Šutina 10,
Magdalena Grkman, Šutina 11,
Franc Aparnik, Šutina 12,
Ivan in Kunigunda Novak, Šutina 13,
Apolonija Dolinšek, Šutina 14,
Franc in Marija Peterlin, Šutina 15,
župna cerkev, Šutina 16 in 17,
Filipina Lubej, Šutina 19,

Julij Weibl, Šutina 20,
Josip Sadnikar, Šutina 21,
Frančiška Exler, Šutina 23,
Terezija Lavrenčič, Šutina 24,
Marija Trbižan, Šutina 24,
Anton Lap, Šutina 25,
Jožef Stele, Šutina 26,
Viktor Moljka, Šutina 27,
Ivanka Šmid, Šutina 28 in 29,
Anton Vidic, Šutina 30,
Marija Vidmar, Šutina 31,
Marija, Franc in Frančiška Kratnar, Šutina 32,
cerkev na Žalah, Šutina 34,
Elizabeta Smolnikar, Šutina 35,
Josipina Janko, Šutina 37,
Josip Janko, Šutina 38,
Josip Klemenčič, Šutina 39,
Jerica Sinkovec, Šutina 40,
Anica Kraut, Šutina 41,
Alojzij Peterlin, Šutina 42,
Ema in Vera Kladva, Šutina 43,
Marija Bavdek, Šutina 43,
Josipina Dolina, Šutina 44,
Društva sv.Vincencija Pavlanskega (usmiljene sestre), Šutina 45,
Anton Svetic, Šutina 46,
Franc Svetic, Šutina 47,
Evgen Legat, Šutina 48,
Janko Filic, Šutina 49,
Marija Tončič, Šutina 50,
Jožefa Osole, Šutina 51,
Anton Janežič, Šutina 52,
Janko Cuzak, Šutina 54,
Marija Kodrič, Šutina 55,
Alojzij in Franja Zupanc, Šutina 58,
Anton Knaflič, Šutina 62,
Martin in Jožefa Kolman, Šutina 63,
Marija Potočnik, Šutina 66,
Marija Ferlič, Šutina 70,
dr.Milan Orožen, Graben 1,
Eda Grobelnik, Graben 1,
Dragotina Svetina (dediči), Graben 1,
Bogomil Orožen, Graben 1,
Minka Honzak, Graben 1,
Marta Vrančič (dediči), Graben 1,
Antonija Levičnik, Graben 2,
Josipina Cevc, Graben 2,
Helena Hočevar, Graben 3,
Ivan in Ana Kovačič, Graben 4,
Rudolf Šnabl, Graben 5,
Drago in Angela Terpinc, Graben 6,
Ivan Gregorc, Graben 9,
Jožef Burja, Graben 10,
Barica Rus, Graben 11,
Miloš in Zdenko Levičnik, Graben 12,
Franc Jagodic, Graben 13,
Ferdinand Nerima, Graben 14,
Alojzij Cebulj, Graben 15,
Frančiška Iskra, Graben 16,
Matevž Iskra, Graben 17,
Ivan Dornik, Graben 18,
Frančiška Ocepek, Graben 19,
Egidij Lampič, Graben 20,
Josipina Schnabl, Graben 21,
Franc in Lucija Antonin, Graben 22,
Maks in Janko Pohlin, Graben 23,
Hinko Rihter, Graben 24,
Josip in Ivana Goltes, Graben 25,
Stanislav Logar, Graben 26,
Ivana Klemenc, Novi trg 1,
Marija Weis, Novi trg 2,
Alojzij Ponikvar, Novi trg 3,
Marija Simene, Novi trg 4,
Gabrijela, Slavko, Bogomil in Danica Ponikvar, Novi trg 5,
Marija, Ivan in Josip Zika, Novi trg 6,
Josipina Orožen, Novi trg 7,
Antonija Plahutnik, Novi trg 8,
Miha in Angela Pirš, Novi trg 10,
Ivana Slatnar, Novi trg 13,
Alojzija Plahuta, Novi trg 14,
Karol Benkovič, Novi trg 15,
Terezija Polak, Novi trg 16,
Ivan Benkovič, Novi trg 17,
dr.Ivan Benkovič, Novi trg 20,
Viktor Schlegl, Podgora 3,
Ludvik Pirnat, Podgora 5,
Marijana in Helena Grošelj, Podgora 7,
Jožefa Hudobilnik, Podgora 8,
Ivan, Franc in Marija Beč, Podgora 9,
Kristina Jankovič, Podgora 10,
Vladimir Kapus, Fužine 14.

------------------------------------

(*) Spletna opomba: dokument je iz Arhiva Republike Slovenije, objavljen na spletu. Nanaša se na obdobje 1908 - 1940,
podatki o članstvu Korporacije pa so (ocenjeno) iz leta 1933 ali 1934

Kratek zgodovinski oris Meščanske korporacije Kamnik (Mekok)
Branko Novak © 2017 -